מאמרים  »  חברות כ"א והשמה  »  כיצד עובדות חברות כח אדם, בעצם?

כיצד עובדות חברות כח אדם, בעצם?

חברות כוח אדם הן למעשה גופים שעוסקים במתן שירותים של כוח אדם לצורך עבודה אצל מעסיק אחר. כל מי שמועסק על ידי חברת כוח אדם מכונה מבחינה משפטית עובד קבלן. כאשר אתם עובדים עבור חברת כוח אדם, למעשה יש לכם שני מעסיקים. המעסיק הראשון הוא המעסיק הרשמי שלכם, שהוא חברת כוח האדם. עם החברה הזו אתם מקיימים יחסי עובד – מעביד.

המעסיק השני שלכם הוא האדם אצלו אתם עובדים בפועל, ואשר אצלו מתקיימת העבודה. הוא זה שאחראי על קביעת סדר היום שלכם ועל המשימות והמטלות שעליכם לבצע.

כיצד הכל התחיל?

חברות כוח אדם התחילו למעשה מתוך הדרישה הברורה של חברות לעובדים זמניים. כך למשל, דרישה למלא מקום של עובד אשר יצא לחופש ארוכה מסיבה כלשהי, או התמודדות קלה יותר של המעסיק עם משימות קצרות טווח הדורשות יותר עובדים. יחד עם זאת, העובדה ששיטת ההעסקה זו אטרקטיבית הן לחברת כוח האדם והן למעסיק, גרמה לכך שהיא הלכה והפכה לנפוצה יותר בישראל במשך השנים.

כך למשל, המעסיק יכול להעסיק עובדים איכותיים בתנאים נחותים יותר מהתנאים שהוא מעניק לעובדים הרגילים שלו. למעשה, לרוב אין כל מניעה מהמעסיק להעסיק כך עובדי קבלן במשך שנים רבות, ובכך לחסוך הרבה כסף.

ביקורת על העסקת עובדי קבלן

בשל מה שפירטנו בסעיף הקודם, התעוררה ביקורת בשנים האחרונות על העסקת עובדי הקבלן, ועל המעסיקה הגדולה ביותר של עובדי קבלן בישראל – המדינה. למעשה, הביקורת הצליחה לשנות מספר נקודות חשובות מאוד בתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן בישראל, כולל העלאת שכרם של רבים מעובדי הקבלן באופן משמעותי, וחובה על קליטתם בחברה של רוב עובדי הקבלן לאחר תשעה חודשי העסקה.


לרשימת חברות המלאה לחץ כאן